Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 85
(477 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců František Vácha.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 960/0 - Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 11.11.2016.
   Zástupce navrhovatele: Vácha F. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 960/0 dne 11.11.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11.11.2016.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 06.12.2016 stanovisko, které bylo jako tisk  960/ rozesláno poslancům 27.04.2017.
 • Organizační výbory
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.03.2017.

Hlasování č. 105 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 85/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.4.2017.

Svým usnesením č. 160,v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: politika výzkumurozpočet na výzkumvědecký výzkumvýzkum a vývoj