Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 144
(572 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Martin Plíšek, poslanec Jan Chvojka, poslanec Marek Benda, poslanec Radek Vondráček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 853/0 - Novela z. o advokacii

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 29.06.2016.
   Zástupce navrhovatele: Plíšek M. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 853/0 dne 30.06.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29.06.2016.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 01.08.2016 stanovisko, které bylo jako tisk  853/ rozesláno poslancům 20.07.2018.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26.04.2017 na 56. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26.04.2017 na 56. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 24.05.2017 na 57. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 22.06.2017.
  • Zákon Senátem schválen 20.07.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 27.07.2017.

Hlasování č. 147 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 144/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 247,v hlasování č. 88 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2017.