Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 147
(479 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Robin Böhnisch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 742/0 - Novela z. na ochranu zvířat proti týrání

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 16.03.2016.
   Zástupce navrhovatele: Böhnisch R. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 742/0 dne 16.03.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16.03.2016.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 12.04.2016 stanovisko, které bylo jako tisk  742/ rozesláno poslancům 20.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28.04.2017 na 56. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28.04.2017 na 56. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 07.06.2017 na 57. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 22.06.2017.
  • Zákon Senátem schválen 20.07.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 27.07.2017.

Hlasování č. 257 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 147/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 246,v hlasování č. 87 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2017.