Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 172
(488 kB)
Návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátorka Eliška Wagnerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 736/0 - Sen.n.z. - stykový zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 04.03.2016.
   Zástupce navrhovatele: Wagnerová E.,Nenutil M..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 736/0 dne 07.03.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 04.03.2016.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 30.03.2016 stanovisko, které bylo jako tisk  736/ rozesláno poslancům 19.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.06.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.06.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 30.06.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Zákon Senátem schválen 17.08.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.08.2017.

Hlasování č. 128 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 9.8.2017 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 172/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.8.2017.

Svým usnesením č. 273,v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2017.