Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 193
(580 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Ivo Valenta, senátor Lumír Aschenbrenner, senátor Michael Canov, senátorka Zdeňka Hamousová, senátor Zdeněk Nytra, senátor Tomáš Jirsa, senátor Jaroslav Zeman, senátor Jaroslav Větrovský, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Jaroslav Kubera, senátor Zbyněk Linhart, senátor Jan Horník.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.9.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Jiří Dienstbier.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 12.10.2017.

Svým usnesením č. 304,v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.