Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 195
(487 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Vít Kaňkovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1020/0 - Novela z. o zdravotnických prostředcích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  poslanec
   Byl předložen 03.02.2017.
   Zástupce navrhovatele: Kaňkovský Vít.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1020/0 dne 06.02.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 03.02.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 03.03.2017 stanovisko, které bylo jako tisk  1020/ rozesláno poslancům 23.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13.07.2017 na 59. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13.07.2017 na 59. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.09.2017 na 60. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 15.09.2017.
  • Zákon Senátem schválen 11.10.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 16.10.2017.

Hlasování č. 66 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 10.10.2017 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 195/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.

Svým usnesením č. 293,v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2017.