Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 199
(473 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vladislav Vilímec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 403/0 - Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 17.02.2015.
   Zástupce navrhovatele: Vilímec V. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 403/0 dne 17.02.2015 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17.02.2015.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 17.03.2015 stanovisko, které bylo jako tisk  403/ rozesláno poslancům 22.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26.05.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26.05.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.09.2017 na 60. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 15.09.2017.
  • Zákon Senátem schválen 11.10.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 16.10.2017.

Hlasování č. 96 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2017 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 199/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.

Svým usnesením č. 292,v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2017.

Témata EUROVOC: dočasné povolení