Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 257
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 46/0 - Novela z. o ČNB

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 04.01.2018.
   Zástupce navrhovatele: min. financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 46/0 dne 04.01.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27.02.2018 na 7. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27.02.2018 na 7. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.03.2018 na 7. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 03.04.2018.
  • Zákon Senátem schválen 25.04.2018.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 03.05.2018.

Hlasování č. 109 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2018 usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 257/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.4.2018.

Svým usnesením č. 407,v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.4.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: centrální bankaemise měnyFrederiksbergpapírové penízepenízepěstování obilovin