Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 260
(222 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 98/0 - Novela z. o hornické činnosti

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 15.02.2018.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 15.02.2018.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 03.04.2018.
  • Zákon Senátem schválen 25.04.2018.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 03.05.2018.

Hlasování č. 128 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2018 usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 260/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.4.2018.

Svým usnesením č. 399,v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.4.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: důlní dobývánídůlní provozEvropská uniekontrola provozunárodní implementace práva Společenstvítěžební průmyslvýbušnina