Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 360
(30 kB)
Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Michal Hašek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 373/0 - Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 06.12.2007.
   Zástupce navrhovatele: Hašek Michal a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 373/0 dne 07.12.2007 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 06.12.2007.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 21.12.2007 stanovisko, které bylo jako tisk  373/1 rozesláno poslancům 27.12.2007.
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 05.06.2008 na 32. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 05.06.2008 na 32. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.11.2008 na 41. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 12.11.2008.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.12.2008.

Hlasování č. 9 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.12.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2008.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Pavel Sušický, který přijal k tomuto tisku dne 10.12.2008 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 360/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 11.12.2008.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 485/2008.

Témata EUROVOC: obchod se zbraněmi