Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 75
(28 kB)
Návrh ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Tluchoř.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 796/0 - N. ústav. z. o zkrácení pátého volebního období Posl. sněm.

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 07.04.2009.
   Zástupce navrhovatele: Tluchoř P. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 796/0 dne 08.04.2009 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 07.04.2009.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 14.04.2009 stanovisko, které bylo jako tisk  796/ rozesláno poslancům 18.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 05.05.2009 na 56. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 05.05.2009 na 56. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.05.2009 na 56. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 15.05.2009.
  • Zákon Senátem schválen 28.05.2009.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 02.06.2009.

Hlasování č. 224 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.5.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2009.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Žák, který nepřijal k tomuto tisku dne 20.5.2009 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 75/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.5.2009.

Svým usnesením č. 181,v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2009.