Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 22
(199 kB)
Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Vacek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 131/0 - N.z. o Úřadu práce České republiky

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 11.10.2010.
   Zástupce navrhovatele: Vacek M. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 131/0 dne 11.10.2010 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11.10.2010.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 14.10.2010 stanovisko, které bylo jako tisk  131/ rozesláno poslancům 18.07.2018.
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.12.2010 na 9. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.12.2010 na 9. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 17.12.2010 na 9. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 30.12.2010.
  • Návrh zákona 27.01.2011 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 09.02.2011 na 13 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 11.02.2011.
  • Prezident zákon nepodepsal a 23.02.2011 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 15.03.2011na 14 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 232 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 127  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.12.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 22/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 27.1.2011.

Svým usnesením č. 109,v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 28.1.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 73/2011.

Témata EUROVOC: daňová soustava