Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 241
(478 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 370/0 - Novela z. o veřejných zakázkách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 23.05.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 370/0 dne 25.05.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26.10.2011 na 25. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26.10.2011 na 25. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 04.11.2011 na 30. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 22.11.2011.
  • Návrh zákona 19.12.2011 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.02.2012.

Hlasování č. 23 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 29  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Marta Bayerová, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2011 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 241/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 14.12.2011.

Svým usnesením č. 459,v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.12.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 55/2012.

Témata EUROVOC: přidělení zakázkysoutěžní řízeníveřejná zakázkavítězná zakázkavypsání soutěže