Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 384
(405 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 622/0 - Novela z. o hospodaření energií

  • Poslanecká sněmovna
    • Autorem návrhu zákona je  vláda
      Byl předložen 29.02.2012.
      Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
      Návrh rozeslán poslancům jako tisk 622/0 dne 29.02.2012.
  • Organizační výbory
  • Poslanecká sněmovna
      • 2.Čtení
        Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12.06.2012 na 40. schůzi.
        Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12.06.2012 na 40. schůzi.
        • 3. Čtení proběhlo 20.06.2012 na 40. schůzi.
          Návrh zákona schválen.
  • Senát
    • Zákon doručen do Senátu 26.06.2012.
    • Zákon Senátem schválen 19.07.2012.
  • Prezident
    • Prezident zákon nepodepsal a 16.07.2018 vrátil zpět Sněmovně.
    • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 27.07.2012.
  • Poslanecká sněmovna
    • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 19.09.2012na 46 . schůzi.
      Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 211 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2012 usnesení č. 285, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 384/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 702,v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2012.