Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 100
(100 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Martin Mejstřík, senátor Richard Sequens, senátor Josef Novotný, senátor Jan Horník, senátor Jaromír Štětina.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.7.2007.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.12.2007.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.9.2007.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2007 usnesení č. 35.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2007 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 100/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.9.2007.

Svým usnesením č. 206,v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 31.10.2007.

Svým usnesením č. 230,v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 17.1.2008.

Svým usnesením č. 297,v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přerušuje projednávání.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 359,v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.