Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 339
(77 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vladimíra Schovánka, Josefa Vaculíka a Petra Fejfara, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vladimír Schovánek, senátor Petr Fejfar, senátor Josef Vaculík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.4.2006.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.9.2006.

Senát přikázal senátní tisk dne 24.5.2006.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 13.9.2006 usnesení č. 379, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 339/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 24.5.2006.

Svým usnesením č. 484,v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 24.5.2006.

Svým usnesením č. 484,v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 506,v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.6.2006.

Svým usnesením č. 506,v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.10.2006.

Svým usnesením č. 531,v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 12.10.2006 postoupil Senát senátní návrh zákona k projednání Poslanecké sněmovně.