Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 288
(310 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 13/0 - Novela z. o ochraně ovzduší

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 30.11.2017.
   Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 13/0 dne 30.11.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10.04.2018 na 12. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10.04.2018 na 12. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 23.05.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2018.

Hlasování č. 35 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 288/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 465,v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.