Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 295
(228 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Senátu Eliška Wagnerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 30/0 - Novela z. o Ústavním soudu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 12.12.2017.
   Zástupce navrhovatele: Wagnerová E. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 13.12.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12.12.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 12.01.2018 stanovisko, které bylo jako tisk  30/ rozesláno poslancům 22.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30.05.2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30.05.2018 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 01.06.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2018.

Hlasování č. 178 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 295/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 464,v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.