Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 297
(271 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Senátu Libor Michálek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 32/0 - Novela z. o daních z příjmů

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 12.12.2017.
   Zástupce navrhovatele: Michálek L. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 13.12.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12.12.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 12.01.2018 stanovisko, které bylo jako tisk  32/ rozesláno poslancům 23.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.06.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2018.

Hlasování č. 207 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 297/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 475,v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.