Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 298
(223 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Pardubického kraje Martin Netolický.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 54/0 - Novela z. - správní řád

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je 
   Byl předložen 15.01.2018.
   Zástupce navrhovatele: Netolický M., Línek R..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 16.01.2018 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15.01.2018.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 14.02.2018 stanovisko, které bylo jako tisk  54/ rozesláno poslancům 23.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25.05.2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25.05.2018 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.06.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2018.

Hlasování č. 210 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.0208.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.7.2018.

Svým usnesením č. 437,v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.