Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stav
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Akce
87Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
86Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, ER, EP a EK jinýzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
85Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
84Zákon o zahraniční službě vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
83Zákon o pozemních komunikacích poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
82Zákon o obalech vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
81Zákon o nemocenském pojištění vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
80Zákon o zadávání veřejných zakázek poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
79Zákon o registru smluv poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
78Zákon o pohonných hmotách vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
77Zákon o státní službě senátní návrh schválený v PSzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
76Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
75Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení mezinárodní smlouvapřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
74Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017 jinýzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
73Inormace o přeletech - 2. pol. 2016 jinýpřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
72Návrh na člena ÚSTR jinýzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
71Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru mezinárodní smlouvapřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
70Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy mezinárodní smlouvapřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
69Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016 jinýzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
68Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou mezinárodní smlouvapřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [120]
Strana   1 [6]