Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stav
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Akce
94Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
93Informace o účasti AČR na cvičeních v období červenec - prosinec 2016 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
92Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
91Výroční zpráva NKÚ za rok 2016 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
90Zpráva o činnosti VOP 2016 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
89Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2016 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
88Návrh na vyslovení předchozího souhlasu - Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva jinýzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
87Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
86Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, ER, EP a EK jinýuzavřenZobrazit historii  Objednat notifikaci
85Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
84Zákon o zahraniční službě vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
83Zákon o pozemních komunikacích poslanecký návrh zákona či návrh poslancůnepřijato usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
82Zákon o obalech vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
81Zákon o nemocenském pojištění vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
80Zákon o zadávání veřejných zakázek poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
79Zákon o registru smluv poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
78Zákon o pohonných hmotách vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
77Zákon o státní službě senátní návrh schválený v PSvznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
76Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
75Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení mezinárodní smlouvavznik usneseníZobrazit historii  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [129]
Strana   1 [7]