Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stav
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Akce
42Účast sil AČR na voj. cvičeních v roce 2017 jinýpřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
41Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba) jinývznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
40Návrhy na členy Etické komise jinýzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
39Závěry ze zasedání ER ze dne 15. - 16. prosince 2016 jinývznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
38Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
37Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
36Zákon o hnojivech vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
35Plemenářský zákon vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
34Trestní zákoník vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
33Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
32Zákon o obětech trestných činů vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
31Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
30Insolvenční zákon vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
29Trestní zákoník vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
28Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
27Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
26Zákon o ochraně přírody a krajiny vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
25Zákon o ochraně přírody a krajiny vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
24Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vládní návrh zákonazařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
23Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a a Kanadou mezinárodní smlouvapřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [63]
Strana   1 [4]