Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 353
(479 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Stanislav Huml.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 866/0 - Novela z. o daních z příjmů

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 13.07.2016.
   Zástupce navrhovatele: Huml S. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 866/0 dne 14.07.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13.07.2016.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 01.08.2016 stanovisko, které bylo jako tisk  866/ rozesláno poslancům 20.06.2018.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18.10.2016 na 50. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18.10.2016 na 50. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 19.10.2016 na 50. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 04.11.2016.
  • Zákon Senátem schválen 01.12.2016.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 05.12.2016.

Hlasování č. 81 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2016 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 353/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 1.12.2016.

Svým usnesením č. 44,v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 454/2016.

Témata EUROVOC: elektrochemie