Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 26
(478 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 739/0 - Novela z. o ochraně přírody a krajiny

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 15.03.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 739/0 dne 15.03.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 09.09.2016 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 09.09.2016 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 02.12.2016 na 53. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 20.12.2016.
  • Návrh zákona 20.01.2017 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21.02.2017 na 55 . schůzi.
   Sněmovna zákon nepřijala.

Hlasování č. 97 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 4.1.2017 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 26/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 82,v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: chráněné územínáhrada škodyochrana krajinyochrana životního prostředípůda ve vlastnictví státuveřejné vlastnictví