Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 27
(546 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 754/0 - Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 29.03.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 754/0 dne 29.03.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.09.2016 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.09.2016 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 02.12.2016 na 53. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 20.12.2016.
  • Návrh zákona 20.01.2017 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.03.2017.
  • Prezident zákon podepsal 10.03.2017.

Hlasování č. 99 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 23  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 4.1.2017 usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 27/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 83,v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2017.

Témata EUROVOC: látky znečišťující stratosférunárodní implementace práva Společenstvíozónskleníkový plynzměna klimatuznečišťování atmosféryznečišťující příměsi v atmosféře