Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 33
(434 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 801/0 - Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 29.04.2016.
   Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 801/0 dne 29.04.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 09.09.2016 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 09.09.2016 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.12.2016 na 53. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 20.12.2016.
  • Zákon Senátem schválen 19.01.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 31.01.2017.

Hlasování č. 386 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2017 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 33/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 91,v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2017.

Témata EUROVOC: advokátČeská republikaochrana komunikacíosobní údajeprávní spoluprácespolupráce v oblasti justicetrestní řízení