Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 36
(522 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 669/0 - Novela z. o hnojivech

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 15.12.2015.
   Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 669/0 dne 15.12.2015.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18.10.2016 na 50. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18.10.2016 na 50. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.12.2016 na 53. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 20.12.2016.
  • Zákon Senátem schválen 19.01.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 31.01.2017.

Hlasování č. 397 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2017 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 36/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 84,v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2017.

Témata EUROVOC: hnojivaorganická hnojivaoznačení výrobkupomoc do zahraničípřibližování legislativy