Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 244
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Lubomír Metnar.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 59/0 - Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 22.01.2018.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 59/0 dne 22.01.2018.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.03.2018.
  • Návrh zákona 04.04.2018 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.04.2018.

Hlasování č. 50 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 83  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.3.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 3.4.2018 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 244/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 3.4.2018 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 244/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.4.2018.

Svým usnesením č. 376,v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 377,v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 5.4.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 72/2018.