Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 21
(658 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 783/0 - Novela z. o léčivech

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 22.08.2012.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 783/0 dne 22.08.2012.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11.12.2012 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11.12.2012 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.12.2012 na 49. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.01.2013.
  • Návrh zákona 04.02.2013 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 20.02.2013.

Hlasování č. 212 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 307  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 21/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 85,v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 4.2.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 70/2013.

Témata EUROVOC: farmaceutická legislativafarmaceutický průmyslfarmaceutický výrobekkontrola léčivveterinární lékzdraví veřejnostizdraví zvířat