Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 268
(375 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 12/0 - Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 28.11.2017.
   Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 12/0 dne 28.11.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27.02.2018 na 7. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27.02.2018 na 7. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.04.2018 na 12. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.04.2018.
  • Návrh zákona 18.05.2018 vrácen sněmovně.

Hlasování č. 57 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, který přijal k tomuto tisku dne 16.5.2018 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 268/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 417,v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Témata EUROVOC: cestovní kancelářcestovní ruchochrana spotřebiteleoprávnění k výkonu službyorganizovaná cestapolitika cestovního ruchupovinné pojištěnípředmět podnikáníživnost