Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 166
(436 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vít Kaňkovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 935/0 - Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 06.10.2016.
   Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 935/0 dne 07.10.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 06.10.2016.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 08.11.2016 stanovisko, které bylo jako tisk  935/ rozesláno poslancům 20.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.05.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.05.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 30.06.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Zákon Senátem schválen 17.08.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.08.2017.

Hlasování č. 89 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 166/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.8.2017.

Svým usnesením č. 274 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2017.