Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 168
(377 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1018/0 - Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 02.02.2017.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1018/0 dne 02.02.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23.05.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23.05.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 30.06.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.

Hlasování č. 110 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 168/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 251,v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.