Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 169
(560 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 816/0 - Novela z. o oběhu osiva a sadby

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 24.05.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 816/0 dne 24.05.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23.05.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23.05.2017 na 57. schůzi.

Hlasování č. 115 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 169/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 267,v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Témata EUROVOC: ochrana odrůd rostlinosivopřibližování legislativyrozmnožování rostlinsadba