Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 173
(396 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Sedlář.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1094/0 - Novela z. - branný zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 11.04.2017.
   Zástupce navrhovatele: Sedlář M. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1094/0 dne 13.04.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11.04.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 16.05.2017 stanovisko, které bylo jako tisk  1094/ rozesláno poslancům 20.07.2018.
 • Organizační výbory
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17.05.2017.
   Určil zpravodaje PhDr. Gabal Ivan  a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Zákon Senátem schválen 17.08.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.08.2017.

Hlasování č. 130 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Bc. Zdeněk Brož, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.8.2017.

Svým usnesením č. 272,v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 294/2017.