Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 174
(445 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Václav Votava.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1019/0 - Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 02.02.2017.
   Zástupce navrhovatele: Votava V. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1019/0 dne 03.02.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 02.02.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 03.03.2017 stanovisko, které bylo jako tisk  1019/ rozesláno poslancům 20.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.06.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.06.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 12.07.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.08.2017.

Hlasování č. 173 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 174/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2017.