Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 177
(494 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Pilný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 999/0 - Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 22.12.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 999/0 dne 22.12.2016.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.06.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.06.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 12.07.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Zákon Senátem schválen 16.08.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.08.2017.

Hlasování č. 197 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 177/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 257,v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2017.