Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 178
(423 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Senátu Jitka Seitlová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1108/0 - Novela z. - občanský soudní řád

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 02.05.2017.
   Zástupce navrhovatele: Seitlová, Carbol, Burian.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1108/0 dne 03.05.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 02.05.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 01.06.2017 stanovisko, které bylo jako tisk  1108/ rozesláno poslancům 20.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Zákon Senátem schválen 16.08.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.08.2017.

Hlasování č. 202 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Burian, který přijal k tomuto tisku dne 9.8.2017 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 263,v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 291/2017.