Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 179
(634 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1029/0 - Novela z. o nemocenském pojištění

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 08.02.2017.
   Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1029/0 dne 08.02.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28.06.2017 na 59. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28.06.2017 na 59. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.07.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Zákon Senátem schválen 16.08.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.08.2017.

Hlasování č. 254 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 179/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 252,v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 310/2017.