Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 180
(536 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1072/0 - Novela z. o zaměstnanosti

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 23.03.2017.
   Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1072/0 dne 23.03.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28.06.2017 na 59. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28.06.2017 na 59. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.07.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Návrh zákona 16.08.2017 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 07.09.2017.

Hlasování č. 258 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 14  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 253,v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 327/2017.