Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 181
(458 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 910/0 - Novela z. o vnitrozemské plavbě

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 16.09.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 910/0 dne 16.09.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.06.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.06.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.07.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Zákon Senátem schválen 16.08.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.08.2017.

Hlasování č. 263 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 255,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 292/2017.

Témata EUROVOC: doprava po plavební cestěplavební licencepracovní podmínkyříční plavbavnitrozemská vodní cestazaměstnanec