Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 184
(470 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Pilný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1002/0 - Novela z. v souv.s přijetím zák.o řízení a kontrole veř.fin.

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 22.12.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1002/0 dne 22.12.2016.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.06.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.06.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.07.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Návrh zákona 16.08.2017 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 05.09.2017 na 60 . schůzi.
   Sněmovna zákon nepřijala.

Hlasování č. 294 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Hlavatý, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 184/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 259,v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.