Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 185
(498 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1014/0 - Novela z. - živnostenský zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 31.01.2017.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1014/0 dne 31.01.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24.05.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24.05.2017 na 57. schůzi.

Hlasování č. 297 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Petr Holeček, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 185/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 264,v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Témata EUROVOC: oprávnění k výkonu službyosoba samostatně výdělečně činnáživnostživnostník