Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 186
(373 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zdeněk Ondráček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 238/0 - Novela z. - exekuční řád

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 24.06.2014.
   Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 238/0 dne 25.06.2014 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24.06.2014.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 22.07.2014 stanovisko, které bylo jako tisk  238/ rozesláno poslancům 20.07.2018.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 08.06.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 08.06.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.07.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.
  • Zákon Senátem schválen 16.08.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.08.2017.

Hlasování č. 301 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 9.8.2017 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 186/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 262,v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2017.