Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 53
(754 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 873/0 - Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 21.07.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 873/0 dne 22.07.2016.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30.11.2016 na 53. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30.11.2016 na 53. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.01.2017 na 54. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 13.02.2017.
  • Návrh zákona 10.03.2017 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 10.04.2017.

Hlasování č. 136 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 51  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který nepřijal k tomuto tisku dne 28.2.2017 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 112,v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2017.

Témata EUROVOC: daňdaňová kontroladaňová soustavadaňové orgánydaňové právofinanční kontrolaharmonizace danívybírání daní