Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 54
(540 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 841/0 - Novela z. - školský zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 17.06.2016.
   Zástupce navrhovatele: min. školství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 841/0 dne 17.06.2016.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29.11.2016 na 53. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29.11.2016 na 53. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 18.01.2017 na 54. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 13.02.2017.
  • Zákon Senátem schválen 08.03.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.03.2017.

Hlasování č. 182 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Růžička, který přijal k tomuto tisku dne 1.3.2017 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 54/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 97,v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2017.

Témata EUROVOC: náklady na vzdělávánípolitika vzdělávánístátní financováníškolská legislativazpůsob financování