Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 296
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Husák.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 337/0 - Novela z. o místních poplatcích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 29.04.2011.
   Zástupce navrhovatele: Husák J. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 29.04.2011 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29.04.2011.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 02.06.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  337/ rozesláno poslancům 29.04.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.12.2011 na 32. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.12.2011 na 32. schůzi.
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31.01.2012 na 33. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31.01.2012 na 33. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.02.2012 na 33. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 20.02.2012.
  • Návrh zákona 20.03.2012 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 02.05.2012 na 38 . schůzi.
   Sněmovna zákon přijala.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 04.05.2012.
  • Prezident zákon podepsal 15.05.2012.

Hlasování č. 167 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 25  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2012 usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 296/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 15.3.2012.

Svým usnesením č. 561,v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.3.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2012.

Témata EUROVOC: ekologická daňmístní daňmístní orgány státní správynakládání s odpademnáklady za znečištěníodpadodpad z domácností