Nalezeno 800 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1530N 115/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
schválit
17.05.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1529235/11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku
dát souhlas k ratifikaci
17.05.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1528263/11 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021
schválit
17.05.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1527240/11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
dát souhlas k ratifikaci
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1526240/11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
procedurální návrh

jednání a hlasování po 19. hodině do projednání všech bodů
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1525270/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1524270/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
17.05.2018Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1523270/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
3.pozměňovací návrh

VUZP
17.05.2018Proti zamítnutoDetailZáznam
1522270/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
2.pozměňovací návrh

ÚPV
17.05.2018Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1521270/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

Kubera
17.05.2018Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
1520270/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
17.05.2018Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
1519241/11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017
dát souhlas k ratifikaci
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1518Informace vlády o přípravě Národního programu reforem
vzít na vědomí
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1517J 114/11 - Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
schválit
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1516237/11 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
dát souhlas k ratifikaci
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1515269/11 - Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
schválit
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1514267/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1513267/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
17.05.2018Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1512K 97/11 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU
schválit
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1511K 112/11 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
schválit
17.05.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

[Obsah]