Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 336 - Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
336

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

336/1 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Miloš MalýMiroslav Nenutil (UPV) 28. schůze č.561  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  364

  Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

  364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
   Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
   odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
   Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 018/11
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže

   (15420/16)
   COM (2016) 940

   Česká verze
   doručena dne 13.12.2016
   Historie tisku EU
   VEU
   Eva Syková

   16.5.2017
   č. 83 K 018/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
   • Usnesení přijato
   • 12.4.2017

    
   8. schůze

   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   K 019/11
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský sbor solidarity

   (15421/16)
   COM (2016) 942

   Česká verze
   doručena dne 13.12.2016
   Historie tisku EU
   VEU
   Eva Syková

   16.5.2017
   č. 83 K 019/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
   • Usnesení přijato
   • 12.4.2017

    
   8. schůze

   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   K 020/11
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování a modernizace vzdělávání

   (15418/16)
   COM (2016) 941

   Česká verze
   doručena dne 13.12.2016
   Historie tisku EU
   VEU
   Eva Syková

   16.5.2017
   č. 83 K 020/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
   • Usnesení přijato
   • 12.4.2017

    
   8. schůze

   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   J 039/11
   Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017

   (9234/17)
   COM (2017) 503

   Česká verze
   doručena dne 23.5.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Vladimír Plaček

   14.6.2017
   č. 94 J 039/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 8. schůze

   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská