Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 208 - Zákon o sociálních službách - senátní návrh
 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
 • 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
 • 245 - Zákon o volbách do PČR
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
208

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

208/1 VZSP 208/2 UPV Vladimír Plaček (senátor)Miluše Horská (senátorka)Šárka Jelínková (senátor)Lumír Kantor (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 12. schůze č.356  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: sociální dávky, sociální péče, sociální služby
  225

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

  Vladimír Plaček (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 12. schůze č.357  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   239

   Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

   Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)František Bradáč (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Petr Šilar (senátor)Jiří Šesták (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Michael Canov (senátor)Ladislav Kos (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Orel (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk Nytra(VUZP) (VHZD) 13. schůze č.390  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    245

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Nenutil(UPV) (SKUCR) (VUZP) 13. schůze č.391  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     364

     Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

     364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
      Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
      odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      N 084/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007

      (14217/17)
      COM (2017) 676

      Česká verze
      doručena dne 10.11.2017
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

      8.3.2018
      č. 175 N 084/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze

      IPEX

      automobilekologická normasnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlyskleníkový plynmotorové vozidlospotřeba energieznečišťování atmosféryužitkové vozidloopatření na kontrolu znečištění
      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 092/11
      Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech

      (15660/17)
      COM (2017) 624

      Česká verze
      doručena dne 12.12.2017
      Historie tisku EU
      VEU
      Vladimír Plaček

      21.3.2018
      č. 183 N 092/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financí 14. schůze

      IPEX

      Smlouva o spolupráci ESevropská daňová spoluprácedaň z přidané hodnotyEvropský hospodářský prostordaňový trestný činpodpis dohodysprávní spoluprácepodvodNorsko
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      N 093/11
      Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu

      (15664/17)
      COM (2017) 827

      Česká verze
      doručena dne 12.12.2017
      Historie tisku EU
      VEU
      Vladimír Plaček

      21.3.2018
      č. 184 N 093/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financí 14. schůze

      IPEX

      eurozónačinnost orgánuEvropský měnový fondHospodářská a měnová unie
      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      N 098/11
      Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice EP a Rady 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU

      (15950/17)
      COM (2017) 795

      Česká verze
      doručena dne 21.12.2017
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Dušek

      21.3.2018
      č. 186 N 098/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze

      IPEX

      bezpečnost výrobkudohled nad trhemtržní zvyklostijednotný trhpovolení k prodejinorma kvalitypřibližování legislativykontrola dovozudovoz Společenstvíjakost výrobku
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      N 099/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

      (15965/17)
      COM (2017) 796

      Česká verze
      doručena dne 21.12.2017
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Dušek

      21.3.2018
      č. 187 N 099/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze

      IPEX

      povolení k prodejisprávní spolupráceprincip vzájemného uznávánívolný pohyb zbožíjednotný trhzboží a službyčlenský stát EUvýměna informacítechnický předpis
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská