Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 10 - Občanský soudní řád - senátní návrh
 • 336 - Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
10

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

10/1 UPV Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Petr Šilar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)František Bradáč (senátor)Petr Vícha (senátor)Jan Horník (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Ivo Valenta (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Lumír Kantor (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 2. schůze č.45  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  336

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  336/1 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miloš MalýMiroslav Nenutil (UPV) 28. schůze č.561  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   364

   Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

   364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
    Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
    odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 111/10
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

    (12270/16)
    COM (2016) 596

    Česká verze
    doručena dne 16.9.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Libor Michálek

    31.1.2017
    č. 30 N 111/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo kulturyVVVK
    • Usnesení přijato
    • 11.1.2017

     
    5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 112/10
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

    (12254/16)
    COM (2016) 593

    Česká verze
    doručena dne 16.9.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Libor Michálek

    31.1.2017
    č. 30 N 112/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo kulturyVVVK
    • Usnesení přijato
    • 11.1.2017

     
    5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 113/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

    (12258/16)
    COM (2016) 594

    Česká verze
    doručena dne 16.9.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Libor Michálek

    31.1.2017
    č. 30 N 113/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo kulturyVVVK
    • Usnesení přijato
    • 11.1.2017

     
    5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 114/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

    (12264/16)
    COM (2016) 595

    Česká verze
    doručena dne 16.9.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Libor Michálek

    31.1.2017
    č. 30 N 114/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo kulturyVVVK
    • Usnesení přijato
    • 11.1.2017

     
    5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 118/10
    Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020

    (12184/16)
    COM (2016) 604

    Česká verze
    doručena dne 15.9.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Vladimír Plaček

    31.1.2017
    č. 33 N 118/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 11.1.2017

    VUZP
    • Usnesení přijato
    • 6.12.2016

     
    5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 120/10
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu

    (13758/16)
    COM (2016) 705

    Česká verze
    doručena dne 28.10.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Jiří Dušek

    31.1.2017
    č. 31 K 120/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravy 5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 121/10
    Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob

    (13730/16)
    COM (2016) 685

    Česká verze
    doručena dne 26.10.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Libor Michálek

    31.1.2017
    č. 34 N 121/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 11.1.2017

     
    5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 122/10
    Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

    (13731/16)
    COM (2016) 683

    Česká verze
    doručena dne 26.10.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Libor Michálek

    31.1.2017
    č. 34 N 122/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 11.1.2017

     
    5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 123/10
    Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

    (13732/16)
    COM (2016) 686

    Česká verze
    doručena dne 26.10.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Libor Michálek

    31.1.2017
    č. 34 N 123/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 11.1.2017

     
    5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 124/10
    Návrh směrnice, kterou se mění směrnici (EU) 2016/1164,pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

    (13733/16)
    COM (2016) 687

    Česká verze
    doručena dne 26.10.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Libor Michálek

    31.1.2017
    č. 34 N 124/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 11.1.2017

     
    5. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 004/11
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

    (14082/16)
    COM (2016) 731

    Česká verze
    doručena dne 16.11.16
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    31.1.2017
    č. 29 N 004/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 5. schůze

    IPEX
    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková