Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

mezinárodní smlouva

 • 201 - Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • 220 - Smlouva ČR Vietnam - boj proti trestné činnosti
 • 221 - Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
 • 222 - Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
 • 224 - Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění
 • 228 - Smlouva ČR Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • 229 - Smlouva ČR - Vietnam o předávání odsouzených osob
 • 230 - Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích
 • 231 - Dohoda EU Austrálie
 • 235 - Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním
 • 237 - Změna Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 238 - Smlouva ČR Ghana o zamezení dvojímu zdanění

jiný

 • 216 - Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR v roce 2018
 • 219 - Účast AČR na vojenských cvičeních v roce 2018
 • 226 - Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
 • 227 - Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
 • 234 - Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
 • 236 - Zpráva o peticích za rok 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
201

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

201/1 UPV 201/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, počítačová kriminalita, mezinárodní úmluva
216

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018

216/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán: vojenská spolupráce, NATO, pozemní vojska, vojenské letectvo, vojenské cvičení, Česká republika
219

Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

219/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán: vojenská spolupráce, NATO, armáda, profesionální armáda, vojska v zahraničí, vojenské cvičení
220

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji

220/1 UPV 220/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: veřejný pořádek, boj proti zločinnosti, trestná činnost, veřejná bezpečnost, Vietnam, policejní spolupráce, Česká republika
221

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)

221/1 UPV 221/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Brož (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: korupce, trestní právo, mezinárodní trestní právo, přibližování legislativy, trestná činnost, Česká republika
222

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017

222/1 VZOB Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Japonsko, pracovní povolení, pracovník v zahraničí, dovolená, vízová politika, Česká republika
224

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013

224/1 VHZD 224/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: dvojí zdanění, daňová úmluva, Kosovo, Česká republika
226

Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"

 
  Podán:
  227

  Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

  Petr BaierlFrantišek Dobšík
   Podán:
   228

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně

   228/1 UPV 228/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: boj proti zločinu, trestná činnost, právní pomoc, trestní stíhání, Kazachstán, Česká republika
   229

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)

   229/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)(UPV) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: soudní spolupráce, politika spolupráce, Vietnam, Česká republika
   230

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích(3. července 2016, Saint - Denis)

   230/2 UPV Lubomír Metnar(ministr vnitra)(VZOB) (UPV) Podán: Lhůta pro výbory: Rada Evropy, ratifikace dohody, evropská konvence, sport, sportovní událost, chuligánství
   231

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé

   Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)(VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: rámcová dohoda, dohoda o spolupráci, Evropská unie, Austrálie
   234

   Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017

   Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)
    Podán:
    235

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku

    Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Podán:
    236

    Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 pro mediální oblast

    Zdeněk Papoušek(zástupce výboru Senátu)
     Podán:
     237

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017

     Richard Brabec(ministr životního prostředí)Podán:
     238

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017

     Alena Schillerová(ministr financí)Podán:
     276

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

     276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky