Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

mezinárodní smlouva

 • 38 - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
 • 43 - Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 44 - Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 46 - Úmluva RE proti obchodování s lidskými orgány
 • 61 - Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
 • 64 - Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
 • 65 - Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
 • 66 - Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
 • 68 - Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou
 • 70 - Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
 • 71 - Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
 • 75 - Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení
 • 337 - Pařížská dohoda

jiný

 • 14 - Petice za Klíček
 • 22 - Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
 • 69 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016
 • 72 - Návrh na člena ÚSTR
 • 73 - Inormace o přeletech - 2. pol. 2016
 • 74 - Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
14

Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole

14/1 VVVK Bronislava Urbánková
  (VVVK) Podán:
  22

  Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"

  Ivo Hucl
   (VVVK) Podán:
   38

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

   38/1 VHZD 38/2 VEU 38/3 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Ladislav Kos (VHZD) (VEU) Lubomír Franc (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, obchodní dohoda, hospodářská dohoda, Evropská unie, Kanada, Česká republika
   43

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)

   43/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)(UPV) František Bublan (VZOB) Podán: Rada Evropy, ratifikace dohody, boj proti zločinnosti, evropská konvence, terorismus
   44

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)

   44/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)(UPV) František Bublan (VZOB) Podán: Rada Evropy, ratifikace dohody, boj proti zločinnosti, evropská konvence, terorismus
   46

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)

   46/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)(UPV) Václav Láska (VZOB) Podán:
   61

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

   Dan Ťok(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, mezinárodní doprava, Česká republika, Tádžikistán
   64

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách

   Dan Ťok(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
   65

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

   Dan Ťok(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
   66

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách

   Dan Ťok(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Saúdská Arábie, letecká doprava, mezinárodní doprava, Česká republika
   68

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016

   Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)(VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
   69

   Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016

   Jan Chvojka(ministr vlády ČR)
    (VEU) (UPV) Podán:
    70

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016

    Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: opatření na kontrolu znečištění, ozón, znečišťování životního prostředí, znečišťování atmosféry, znečišťování stratosféry, prevence znečištění, mezinárodní úmluva, látky znečišťující stratosféru, Česká republika
    71

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

    Martin Stropnický(ministr obrany)Podán:
    72

    Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

    Miloš Zeman(prezident republiky)
     Podán:
     73

     Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2016

     Martin Stropnický(ministr obrany)Podán:
     74

     Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 9. a 10. března 2017

     Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
      Podán:
      75

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017

      Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Podán:
      276

      Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

      276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
      337

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda

      337/1 VUZP 337/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Zdeněk Brož (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      N 001/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

      (14249/16)
      COM (2016) 721

      Česká verze
      doručena dne 10.11.16
      Historie tisku EU
      VEU
      Libor Michálek

      28.2.2017
      č. 39 N 001/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 
      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      N 005/11
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU

      (14875/16)
      COM (2016) 723

      Česká verze
      doručena dne 25.11.16
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Dušek

      28.2.2017
      č. 40 N 005/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo spravedlnosti 
      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková
      N 029/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

      (5358/17)
      COM (2017) 10

      Česká verze
      doručena dne 16.1.17
      Historie tisku EU
      VEU
      Libor Michálek

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 
      IPEX
      Projednávání v PSP

      Milan Petřík