Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

senátní návrh zákona

 • 208 - Zákon o sociálních službách - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 201 - Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • 215 - Ratifikace změn přílohy III Rotterdamské úmluvy

jiný

 • 192 - Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"
 • 216 - Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR v roce 2018
 • 217 - Zpráva o životním prostředí ČR 2016
 • 219 - Účast AČR na vojenských cvičeních v roce 2018
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
192

Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"

192/1 VVVK Jan Horník
  (VVVK) Podán:
  201

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

  201/1 UPV 201/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, počítačová kriminalita, mezinárodní úmluva
  208

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

  Vladimír Plaček (senátor)Miluše Horská (senátorka)Šárka Jelínková (senátor)Lumír Kantor (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováPodán: sociální dávky, sociální péče, sociální služby
   215

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017

   Richard Brabec(ministr životního prostředí)Podán: mezinárodní obchod, pesticidy, chemický výrobek, ratifikace dohody, zdravotní riziko, předcházení ekologickým rizikům, nebezpečná látka, Česká republika
   216

   Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018

   Martin Stropnický(ministr obrany)Podán: vojenská spolupráce, NATO, pozemní vojska, vojenské letectvo, vojenské cvičení, Česká republika
   217

   Zpráva o životním prostředí České republiky 2016

   Richard Brabec(ministr životního prostředí)Podán: náklady za znečištění, ekologická politika, kvalita životního prostředí, zpráva o činnosti, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, ministerská odpovědnost, Česká republika
   219

   Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

   Martin Stropnický(ministr obrany)Podán: vojenská spolupráce, NATO, armáda, profesionální armáda, vojska v zahraničí, vojenské cvičení
   276

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

   276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky