Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

mezinárodní smlouva

 • 61 - Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
 • 64 - Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
 • 65 - Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
 • 66 - Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
 • 68 - Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou
 • 70 - Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
 • 71 - Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
 • 75 - Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení
 • 94 - Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 95 - Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru

jiný

 • 22 - Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
 • 73 - Inormace o přeletech - 2. pol. 2016
 • 87 - Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016
 • 89 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2016
 • 90 - Zpráva o činnosti VOP 2016
 • 91 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2016
 • 92 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
 • 93 - Informace o účasti AČR na cvičeních v období červenec - prosinec 2016
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
22

Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"

Ivo Hucl
  (VVVK) Podán:
  61

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

  61/1 VHZD 61/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jan Hajda (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, mezinárodní doprava, Česká republika, Tádžikistán
  64

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách

  64/1 VHZD 64/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Dominikánská republika, letecká doprava, mezinárodní doprava, Česká republika
  65

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

  65/1 VHZD 65/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jan Veleba (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
  66

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách

  66/1 VHZD 66/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jiří Hlavatý (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Saúdská Arábie, letecká doprava, mezinárodní doprava, Česká republika
  68

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016

  68/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: politická spolupráce, Kuba, sbližování politik, Evropská unie
  70

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016

  70/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) Václav Láska (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: opatření na kontrolu znečištění, ozón, znečišťování životního prostředí, znečišťování atmosféry, znečišťování stratosféry, prevence znečištění, mezinárodní úmluva, látky znečišťující stratosféru, Česká republika
  71

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

  71/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Franc (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
  73

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2016

  73/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Franc (VZOB) Podán:
  75

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017

  75/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Žaloudík (VZSP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
  87

  Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016

  Kateřina Arajmu(generální ředitel ÚZSVM)
   (VHZD) Podán:
   89

   Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016

   Ivana Janů(předseda Úřadu na ochranu osobních údajů)
    (UPV) (VHZD) (VVVK) Podán:
    90

    Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016

    Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)
     (VVVK) (UPV) Podán:
     91

     Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016

     Miloslav Kala(prezident NKÚ)
      (VHZD) (UPV) Podán:
      92

      Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016

      Emilie Benešová(předseda ÚSTR)
       (UPV) (VVVK) Podán:
       93

       Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2016

       Martin Stropnický(ministr obrany)(VZOB) Podán:
       94

       Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

       kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)(VVVK) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
       95

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru

       Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Podán:
       276

       Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

       276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky