Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

mezinárodní smlouva

 • 286 - Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky
 • 287 - Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova
 • 309 - Změna článku 124 Římského statutu
 • 310 - Změny článku 8 Římského statutu
 • 311 - Dohoda ČR - Lotyšsko o ochraně investic ukončení platnosti
 • 315 - Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
 • 316 - Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicín
 • 317 - Dohoda ČR Kambodža o leteckých službách
 • 318 - Smlouva ČR - Korea dvojí zdanění

jiný

 • 252 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
 • 265 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
 • 273 - 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018
 • 275 - Petice dálnice D49 a D55
 • 276 - Rozpočtová strategie 2019-2021 a Konvergenční program 2018
 • 280 - Informace o nasazení sil MO v roce 2017
 • 283 - Petice Braňme média veřejné služby!
 • 285 - Národní program reforem ČR 2018
 • 314 - Petice na podporu biotroniky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
252

Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

252/2 VHZD Jindřiška Budweisrová
  Jaromír Jermář (VVVK) (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) Podán:
  265

  Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

  Veronika SunBohumil BartošekJiří Pokorný
   (VVVK) (VZOB) Podán:
   273

   1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

   273/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán:
   275

   Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav

   Libor Lukáš
    (VVVK) (VHZD) Zdeňka Hamousová (VUZP) Podán:
    276

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

    276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán:
    276

    Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2019-2021 a Konvergenční program České republiky (2018)

    Andrej Babiš(předseda vlády)
     Podán:
     280

     Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017

     280/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán:
     283

     Petice Braňme média veřejné služby!

     Alena Švejnohová
      (VVVK) Podán:
      285

      Národní program reforem České republiky 2018

      Andrej Babiš(předseda vlády)
       Podán:
       286

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

       286/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
       287

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

       287/1 VHZD Jiří Milek(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Salvador
       309

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

       Jan Hamáček(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: diktatura
       310

       Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

       Jan Hamáček(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: diktatura
       311

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót

       311/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
       314

       Petice na podporu biotroniky

       Dobromila Přibilová
        Podán:
        315

        Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017

        Richard Brabec(ministr životního prostředí)Podán:
        316

        Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku

        Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Podán:
        317

        Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách

        Dan Ťok(ministr dopravy)Podán:
        318

        Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018

        Alena Schillerová(ministr financí)Podán:
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        N 125/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení

        (8115/18)
        COM (2018) 226

        Česká verze
        doručena dne 18.4.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        8.8.2018
        č. 246 N 125/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo spravedlnostiUPV
        • Usnesení přijato
        • 11.7.2018

         

        IPEX

        osobní údajevýměna informacívýslech svědkaposkytování služebjednotný trhochrana datpřeshraniční spolupráceInternetžaloba v trestním řízení
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 126/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech

        (8110/18)
        COM (2018) 225

        Česká verze
        doručena dne 18.4.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        8.8.2018
        č. 246 N 126/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo spravedlnostiUPV
        • Usnesení přijato
        • 11.7.2018

         

        IPEX

        žaloba v trestním řízeníosobní údajevýměna informacíposkytování služebtrestný čintřetí zeměochrana datInternetpočítačová kriminalita
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 142/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

        (8560/18)
        COM (2018) 239

        Česká verze
        doručena dne 8.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Jiří Dušek

        8.8.2018
        č. 247 N 142/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo spravedlnosti 
        IPEX

        obchodní rejstříkpřeshraniční tok datzpřístupňování informacízprostředkování datkodifikace komunitárního právadigitalizace dokumentůhospodářská koncentrace
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 143/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

        (9040/18)
        COM (2018) 274

        Česká verze
        doručena dne 18.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        8.8.2018
        č. 251 N 143/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 
        IPEX

        bezpečnost silničního provozusilniční síťsilniční provozdopravní infrastrukturaspolečná dopravní politikatransevropská síťdopravní značkydopravní síťdopravní nehoda
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 144/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

        (9006/18)
        COM (2018) 286

        Česká verze
        doručena dne 23.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        8.8.2018
        č. 251 N 144/11/01
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 
        IPEX

        dopravní nehodaevropská normamotorové vozidlopneumatikabezpečnostní zařízeníekologická normatechnická normahomologacebezpečnostní normabezpečnost silničního provozu
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        J 140/11
        Návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním

        (8679/18)
        COM (2018) 244

        Česká verze
        doručena dne 4.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Eva Syková

        8.8.2018
        č. 244 J 140/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zdravotnictvíVZSP
        • Usnesení přijato
        • 11.7.2018

         

        IPEX

        epidemiezdraví veřejnostiinformační systémvýzkum a vývojpřeshraniční spolupráceočkovánízpřístupňování informacívakcínačlenský stát EUinfekční nemoc
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 145/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) č. 2017/2226, nařízení (EU) č. 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

        (8853/18)
        COM (2018) 302

        Česká verze
        doručena dne 17.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        8.8.2018
        č. 245 N 145/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 
        IPEX

        vnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenstvívýměna informacínelegální migracevízová politikapřeshraniční spoluprácecizí státní občanhraniční kontrolaSchengenský informační systém
        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 146/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla

        (8922/18)
        COM (2018) 284

        Česká verze
        doručena dne 18.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        8.8.2018
        č. 256 N 146/11/01
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 
        IPEX

        nákladní vozidloautobusužitkové vozidlomotorové palivoopatření na kontrolu znečištěnísnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlypalivoskleníkový plynspotřeba energie
        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        N 147/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

        (9075/18)
        COM (2018) 277

        Česká verze
        doručena dne 22.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        8.8.2018
        č. 255 N 147/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 
        IPEX

        členský stát EUdopravní síťsprávní řízenítransevropská síťzáměr zájmu Společenství
        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 154/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

        (9465/18)
        COM (2018) 340

        Česká verze
        doručena dne 29.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        8.8.2018
        č. 257 N 154/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředíVUZP
        • Usnesení přijato
        • 8.8.2018

         

        IPEX

        opatření na kontrolu znečištěnívliv na životní prostředírybářský průmyslzboží krátkodobé spotřebyochrana životního prostředíodpadnakládání s odpademekologická politika Společenstvíznečišťování mořeplast
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0