Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

senátní návrh zákona

 • 206 - Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh
 • 207 - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
 • 208 - Zákon o sociálních službách - senátní návrh
 • 209 - Zákon o volbách do P ČR

mezinárodní smlouva

 • 201 - Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

jiný

 • 22 - Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
 • 159 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2016
 • 188 - Petice Za změnu tzv. "Protikuřáckého zákona"
 • 189 - Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
 • 192 - Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy - Vary"
 • 202 - 3. doplněk cvičení AČR
 • 204 - Informace o přeletech v 1. pololetí 2017
 • 210 - Informace o účasti ozbrojených sil ČR za období leden až červen 2017

ústavní zákon

 • 165 - Ústavní zákon o bezpečnosti
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
22

Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"

Ivo Hucl
  (VVVK) (VHZD) Podán:
  159

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016

  159/1 VHZD Petr Rafaj
   Karel Kratochvíle (VHZD) Podán:
   165

   Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

   165/3 SKUCR Roman Váňa(zástupce skupiny poslanců)Jiří Dienstbier (UPV) (SKUCR) Václav Láska (VZOB) Podán: obranná politika, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, osobní zbraň, terorismus, politické násilí, Česká republika
   188

   Petice Za změnu tzv. "Protikuřáckého zákona"

   Jiří Míka
    (VVVK) Podán:
    189

    Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

    Pavel ČernýJiří SchamsJaroslav PekaříkIvo Hoffman
     (VVVK) Podán:
     192

     Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy - Vary"

     Jan Horník
      (VVVK) Podán:
      201

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

      201/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, počítačová kriminalita, mezinárodní úmluva
      202

      3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017

      202/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán: vojenská spolupráce, armáda, vojska v zahraničí, vojenské cvičení
      204

      Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2017

      Martin Stropnický(ministr obrany)(VZOB) Podán: vojenská spolupráce, NATO, pozemní vojska, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, Česká republika
      206

      Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

      Alena Dernerová (senátorka)Vladimír Plaček (senátor)
       Podán:
       207

       Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       Vladimír Plaček (senátor)Jiří Vosecký (senátor)
        (UPV) (VUZP) Podán: Lhůta pro výbory:
        208

        Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

        Vladimír Plaček (senátor)Miluše Horská (senátorka)Šárka Jelínková (senátor)Lumír Kantor (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)
         Podán:
         209

         Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

         Milan Štěch (senátor)Petr Vícha (senátor)Radko Martínek (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Jiří Dienstbier (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Jan Hajda (senátor)Ivo Bárek (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Jan Látka (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Petr Orel (senátor)Ladislav Kos (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Václav Hampl (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Jan Veleba (senátor)Václav Homolka (senátor)Jiří Cieńciała (senátor)Libor Michálek (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Eva Syková (senátorka)Emilie Třísková (senátorka)Karel Kratochvíle (senátor)Lubomír Franc (senátor)Jaroslav Malý (senátor)Pavel Štohl (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Václav Láska (senátor)Alena Šromová (senátorka)František Bradáč (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Ivo Valenta (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Renata Chmelová (senátorka)Lumír Kantor (senátor)Miluše Horská (senátorka)
          Podán:
          210

          Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2017

          Martin Stropnický(ministr obrany)Podán: vojenská spolupráce, NATO, pozemní vojska, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, Česká republika
          276

          Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

          276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
          Tisky EU
          Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
          Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky