Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

senátní návrh zákona

 • 60 - Novela ústavy - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 38 - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
 • 43 - Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 44 - Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 46 - Úmluva RE proti obchodování s lidskými orgány
 • 61 - Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
 • 64 - Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
 • 65 - Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
 • 66 - Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
 • 68 - Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou

jiný

 • 12 - Přelety a průjezdy ČR v 2017
 • 14 - Petice za Klíček
 • 22 - Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
 • 42 - Účast sil AČR na voj. cvičeních v roce 2017
 • 62 - Zpráva o peticích za rok 2016
 • 63 - Návrhy na osobu navrhovanou Senátem ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • 67 - Zasedání Evropské rady 9. a 10. 3. 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
12

Přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017

12/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán: rozhodnutí, vláda, NATO, armáda, pozemní vojska, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, vojenské cvičení, Česká republika
14

Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole

14/1 VVVK Bronislava Urbánková
  (VVVK) Podán:
  22

  Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"

  Ivo Hucl
   (VVVK) Podán:
   38

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

   38/1 VHZD 38/2 VEU Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Ladislav Kos (VHZD) (VEU) Lubomír Franc (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, obchodní dohoda, hospodářská dohoda, Evropská unie, Kanada, Česká republika
   42

   Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017

   Martin Stropnický(ministr obrany)
    Hassan Mezian (VZOB) Podán:
    43

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)

    Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)(UPV) František Bublan (VZOB) Podán: Rada Evropy, ratifikace dohody, boj proti zločinnosti, evropská konvence, terorismus
    44

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)

    Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)(UPV) František Bublan (VZOB) Podán: Rada Evropy, ratifikace dohody, boj proti zločinnosti, evropská konvence, terorismus
    46

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)

    Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)(UPV) Václav Láska (VZOB) Podán:
    60

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

    Libor Michálek (senátor)
     Podán:
     61

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

     Dan Ťok(ministr dopravy)
      Podán:
      62

      Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2016, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2016 a Výroční zpráva za rok 2016 pro mediální oblast

      Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
       Podán:
       63

       Návrhy na osobu navrhovanou Senátem ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

       Miloslav Kala
        Podán:
        64

        Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách

        Dan Ťok(ministr dopravy)
         Podán:
         65

         Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

         Dan Ťok(ministr dopravy)
          Podán:
          66

          Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách

          Dan Ťok(ministr dopravy)
           Podán:
           67

           Zasedání Evropské rady (9. a 10. března 2017) - Komentovaný návrh pořadu jednání

           Bohuslav Sobotka
            Podán:
            68

            Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016

            Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Podán:
            276

            Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

            276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
            Tisky EU
            Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
            Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky