Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

mezinárodní smlouva

 • 131 - Souhlas s odstoupením ČR od Charty Mezinárodního energetického fóra
 • 135 - Úmluva MOP o práci na moři
 • 136 - Prozatimní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
 • 137 - Prozatimní dohoda ES - Ghana

jiný

 • 22 - Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
 • 93 - Informace o účasti AČR na cvičeních v období červenec - prosinec 2016
 • 128 - 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2017
 • 133 - Informace o nasazení sil a prostředků MO v zahraničí v roce 2016
 • 159 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2016
 • 160 - Závěry zasedání ER 22. - 23. 6.
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
22

Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"

Ivo Hucl
  (VVVK) Podán:
  93

  Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2016

  93/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Franc (VZOB) Podán:
  128

  1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017

  Martin Stropnický(ministr obrany)(VZOB) Podán:
  131

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra

  Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
  133

  Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016

  Martin Stropnický(ministr obrany)(VZOB) Podán:
  135

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006

  Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dan Ťok(ministr dopravy)(VZSP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
  136

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu 2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009

  Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
  137

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016

  Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
  159

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016

  Petr Rafaj
   (VHZD) Podán:
   160

   Zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 - závěry

   Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Podán:
    276

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

    276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky