Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

senátní návrh zákona

 • 261 - Zákon o silničním provozu

mezinárodní smlouva

 • 235 - Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním
 • 237 - Změna Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 238 - Smlouva ČR Ghana o zamezení dvojímu zdanění
 • 240 - Dohoda ČR - Mongolsko o leteckých službách
 • 241 - Dohoda o partnerství mezi EU a ES pro atomovou energii a Arménií
 • 246 - Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
 • 247 - Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 249 - Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
 • 264 - Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

jiný

 • 226 - Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
 • 227 - Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
 • 242 - Petice dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová)
 • 248 - Informace o přeletech a průjezdech - II. pol. 2017
 • 250 - Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2017
 • 252 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
 • 254 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2017
 • 255 - Zpráva o činnosti VOP 2017
 • 262 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
 • 263 - Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020
 • 265 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
226

Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"

 
  (VVVK) (VUZP) Podán:
  227

  Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

  Petr BaierlFrantišek Dobšík
   Podán:
   235

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku

   235/1 VZSP 235/2 VZOB Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) Ladislav Václavec (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, lékařství, Evropská úmluva o ochraně lidských práv, Česká republika
   237

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017

   237/1 VUZP 237/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Lubomír Franc (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: společenský rozvoj, opatření na kontrolu znečištění, škodliviny, znečišťování životního prostředí, znečišťování atmosféry, znečišťování překračující hranice, Česká republika
   238

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017

   238/1 VHZD 238/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Hassan Mezian (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: dvojí zdanění, Ghana, daňová úmluva, Česká republika
   240

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách

   240/1 VHZD 240/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)
    (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
    241

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017

    241/1 VZOB 241/2 VHZD Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)
     Tomáš Jirsa (VZOB) (VHZD) Podán: Lhůta pro výbory:
     242

     Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

     242/2 VHZD 242/3 VUZP Jaromíra Vítková
      (VVVK) Jiří Cieńciała (VHZD) Radko Martínek (VUZP) Podán:
      246

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)

      246/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) (VZOB) Podán: soudní spolupráce, mezinárodní trestní právo, plavení dříví, školní docházka, trestní soud, Organizace amerických států, mezinárodní úmluva, cizí státní občan, spolupráce v oblasti justice, Česká republika
      247

      Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

      247/1 VVVK 247/2 UPV Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) (VVVKPS) Jaroslav Větrovský (UPV) (VZOB) Podán: průmyslová ekonomika, tělesná výchova, fakturace, mezinárodní úmluva, sport, dopování, Česká republika, povzbuzující prostředek
      248

      Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2017

      248/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)František Bublan (VZOB) Podán: vojenská spolupráce, NATO, armáda, pozemní vojska, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, tranzit, vojenské cvičení, Česká republika
      249

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu

      249/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)František Bradáč (VHZD) (VZOB) Podán: ochrana investic, Írán, podpora investic, Česká republika
      250

      Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2017

      250/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)František Bublan (VZOB) Podán: vojenská spolupráce, armáda, vojska v zahraničí, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
      252

      Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

      Jindřiška Budweisrová
       Jaromír Jermář (VVVK) Podán:
       254

       Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017

       254/1 VHZD 254/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
        Jan Veleba (VHZD) Michael Canov (UPV) Podán:
        255

        Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017

        255/1 VVVK 255/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)Zuzana Baudyšová (VVVK) Emilie Třísková (UPV) Podán: ombudsman, zpráva o činnosti
        261

        Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

        Ivo Valenta (senátor)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Jiří Cieńciała (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Patrik Kunčar (senátor)
         Podán:
         262

         Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017

         Ivana Janů(předseda Úřadu na ochranu osobních údajů)
          Podán:
          263

          Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021

          Karla Šlechtová(ministr obrany)Podán: vojenská spolupráce, udržování míru, NATO, armáda, vojska v zahraničí, mezinárodní bezpečnost, nadnárodní ozbrojené síly
          264

          Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

          Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)
           Podán:
           265

           Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

           Veronika SunBohumil BartošekJiří Pokorný
            (VVVK) Podán:
            276

            Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

            276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
            Tisky EU
            Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
            Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky