Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

mezinárodní smlouva

 • 11 - Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině
 • 13 - Minamatská úmluva o rtuti
 • 20 - Dohoda o partnerství mezi EU a Novým Zélandem
 • 23 - Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a a Kanadou
 • 38 - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
 • 337 - Pařížská dohoda
 • 357 - Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204

jiný

 • 12 - Přelety a průjezdy ČR v 2017
 • 14 - Petice za Klíček
 • 21 - Zpráva o životním prostředí ČR 2015
 • 22 - Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
 • 42 - Účast sil AČR na voj. cvičeních v roce 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
11

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016

11/1 VUZP 11/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jiří Carbol (VUZP) Václav Láska (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
12

Přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017

12/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán: rozhodnutí, vláda, NATO, armáda, pozemní vojska, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, vojenské cvičení, Česká republika
13

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013

13/1 VUZP 13/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Japonsko, rtuť, ochrana životního prostředí, znečišťování životního prostředí kovy, mezinárodní úmluva, ekologická politika Společenství, Česká republika
14

Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole

Bronislava Urbánková
  Podán:
  20

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016

  Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)(VZOB) Podán: mezinárodní spolupráce, Nový Zéland, dohoda o spolupráci, Evropská unie, Česká republika
  21

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2015

  Richard Brabec(ministr životního prostředí)
   (VUZP) Podán:
   22

   Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"

   Ivo Hucl
    (VVVK) Podán:
    23

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016

    Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)(VZOB) Podán:
    38

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

    Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Podán: mezinárodní obchod, obchodní dohoda, hospodářská dohoda, Evropská unie, Kanada, Česká republika
    42

    Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017

    Martin Stropnický(ministr obrany)
     (VZOB) Podán:
     276

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

     276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
     337

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda

     337/1 VUZP 337/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Zdeněk Brož (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
     357

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky spolu se stanoviskem vlády k němu

     357/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)
      (VZSP) Zdeněk Brož (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky