Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

senátní návrh zákona

 • 190 - Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
 • 191 - Novela zákona o léčivech - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 135 - Úmluva MOP o práci na moři
 • 136 - Prozatimní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
 • 137 - Prozatimní dohoda ES - Ghana
 • 163 - Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

jiný

 • 22 - Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
 • 93 - Informace o účasti AČR na cvičeních v období červenec - prosinec 2016
 • 128 - 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2017
 • 133 - Informace o nasazení sil a prostředků MO v zahraničí v roce 2016
 • 159 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2016
 • 162 - Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016
 • 164 - 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky
 • 188 - Petice Za změnu tzv. "Protikuřáckého zákona"
 • 189 - Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
 • 192 - Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy - Vary"

ústavní zákon

 • 165 - Ústavní zákon o bezpečnosti
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
22

Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"

Ivo Hucl
  (VVVK) (VHZD) Podán:
  93

  Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2016

  93/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Franc (VZOB) Podán:
  128

  1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017

  128/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Franc (VZOB) Podán: vojenská spolupráce, NATO, armáda, vojska v zahraničí, vojenské cvičení
  133

  Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016

  133/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)(VZOB) Podán:
  135

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006

  135/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dan Ťok(ministr dopravy)Lumír Kantor (VZSP) Lubomír Franc (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: pracovní podmínky, rybářský průmysl, Mezinárodní organizace práce, ratifikace dohody, námořní doprava
  136

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu 2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009

  136/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
  137

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016

  137/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
  159

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016

  Petr Rafaj
   Karel Kratochvíle (VHZD) Podán:
   162

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016

   Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
    (VHZD) Podán:
    163

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

    163/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Dernerová (VZSP) Hassan Mezian (VZOB) Podán:
    164

    2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017

    164/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Franc (VZOB) Podán:
    165

    Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

    Roman Váňa(zástupce skupiny poslanců)Jiří Dienstbier (UPV) (SKUCR) Václav Láska (VZOB) Podán: obranná politika, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, osobní zbraň, terorismus, politické násilí, Česká republika
    188

    Petice Za změnu tzv. "Protikuřáckého zákona"

    Jiří Míka
     (VVVK) Podán:
     189

     Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

     Pavel ČernýJiří SchamsJaroslav PekaříkIvo Hoffman
      (VVVK) Podán:
      190

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů

      Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)
       zpravodaj pro 1. čtení - Pavel ŠtohlPodán:
       191

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů

       Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)
        zpravodaj pro 1. čtení - Jaroslav MalýPodán:
        192

        Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy - Vary"

        Jan Horník
         (VVVK) Podán:
         276

         Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

         276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
         Tisky EU
         Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
         Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky